Praca i Business

Zakładanie działalności gospodarczej. Dobry pomysł i organizacja

Zakładanie działalności gospodarczej jest rewelacyjnym rozwiązaniem dla wielu osób. Posiada ona sporo zalet, ale należy pamiętać, że na przedsiębiorcy spoczywa także wiele obowiązków.

Zakładanie działalności gospodarczej - Liceum-sport.plWłasna działalność gospodarcza. Co na początek?

Zanim otworzymy własną firmę musimy pomyśleć czym miałaby się ona zajmować? Fundamentem będzie tu nasz pomysł na biznes. Ważne jest żeby wiedzieć w jakiej branży chcemy działać, a także do jakiej grupy odbiorców skierowane będą działania realizowane przez naszą firmę. Gdy wiemy już co chcemy robić i jak, wtedy można rozpocząć formalności niezbędne do otworzenia własnej firmy. To już na starcie będzie konieczna fachowa wiedza, m. in. z zakresu opodatkowania, formy działalności gospodarczej itp.

Formalności do załatwienia

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek CEIDG-1. Aktualnie istnienie kilka możliwości złożenia druku. Klasyczna forma- złożenie osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Można również wysłać wniosek listem poleconym, pod warunkiem, że jest on potwierdzony notarialni. Z pomocą przychodzą również nowe technologie, gdyż druk można złożyć elektronicznie. W tej sytuacji dopuszcza się dwie formy: używając bezpiecznego podpisu kwalifikowanego oraz z wykorzystaniem konta e-PUAP. Następnie trzeba zadbać o to, by nasza działalność uzyskała numer NIP oraz REGON. Są one niezbędne dla urzędów, gdyż nadają naszej działalności indywidualny charakter. Urzędy, takie jak Urząd Skarbowy czy ZUS wyróżniają naszą firmę właśnie dzięki podanym numerom. Kolejnym krokiem jest wybór metody opodatkowania. W tym przypadku przedsiębiorca ma 4 możliwości: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt a także karta podatkowa. Sposób wybierana jest często w oparciu o przepisy szczegółowe. Gdy wymienione etapy są już za nami wówczas może rozpocząć właściwą działalność.